Zuch może zdobyć:
Chustę (po 3 zbiórkach)
Szczepówkę (po zrobieniu zadań z karty)
Znaczek zucha (po zrobieniu zadań z karty)
Gwiazdki (dopiero po zdobyciu znaczka zucha i po zrobieniu zadań z karty)
Sprawności (po zrobieniu zadań z karty)

Karty na znaczek zucha oraz szczepówkę (i pierwszą gwiazdkę) dostępne są w pobieralni.
Karty na pierwszą, drugą i trzecią gwiazdkę zuchy dostają od druhów po zdobyciu poprzedzającego stopnia.
Karty na sprawności zuchy dostają na zbiórkach.

Chustę zuch dostaje od druha przy przyjęciu do gromady, natomiast całą resztę zdobywa się następująco:
1. Dostajesz / drukujesz od druha kartę z kolorowanką.
2. Przygotowujesz się do zrobienia zadań.
3. Przychodzisz do druha i wykonujesz zadanie.
4. Druh podpisuje się w polu, które zrobiłeś.
5. Kolorujesz to pole.
6. Jak zrobisz wszystko, to otrzymasz to, co zdobywałeś.

Karty sprawności dostępne poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/1qra7q4VlPG7sLhc9tUsY62aBF8U663t2?usp=sharing