ORŁY
opiekun: dh Kacper
Jakub S. – szóstkowy
Mateusz K.
Stanisław K.
Wiktor
Aleksander
Grzegorz
JASTRZĘBIE
opiekun: dh Jan
Cyprian – szóstkowy
Wojciech A.
Mikołaj
Jakub K.
Michał
Jakub Ż.
SOKOŁY
opiekun: dh Mateusz
Lucjan – szóstkowy
Nikodem
Wojciech Ł.
Stanisław Nol.
Stanisław Now.
Jakub N.