Związek Harcerstwa Polskiego w czasie wojny stał się organizacją tajną. Harcerze nazwali się „Szare Szeregi” a harcerki – „Związek Koniczyn” i „Bądź Gotów”.
Szare Szeregi dzieliły się na
Zawiszaków (12-14 lat) – nie brali w zasadzie udziału w walce bieżącej, natomiast przygotowywali się do pełnienia służby pomocniczej – byli sanitariuszami i tworzyli Harcerską Pocztę Polową do przenoszenia listów i meldunków, ponieważ zwykła poczta nie działała – oraz zajmowali się nauką na tajnych kompletach – do odbudowy Państwa Polskiego.
Bojowe Szkoły (15-17 lat) – pełniły służbę w małym sabotażu, będącym akcją propagandową skierowaną do ludności polskiej.
Grupy Szturmowe (17 i więcej lat) – pełnili służbę w dywersji, atakowali oddziały niemieckie, wyzwalali jeńców i więźniów.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1994 roku i trwało 63 dni.