Regulamin 8 SGZ
§ 1 Do gromady przyjmowani są chłopcy w wieku 6-11 lat (0-4 klasa podstawówki, których rodzice wyrażają chęć współpracy z drużynowym w kwestiach wychowawczych).

§ 2 Decyzja o przyjęciu chłopca pozostaje w gestii drużynowego.

§ 3 Z gromady może zostać usunięty zuch:
1) który nie przyszedł na 4 zbiórki pod rząd, a rodzice nie usprawiedliwili nieobecności drużynowemu;
2) którego rodzice nie wyrażają chęci współpracy z drużynowym w kwestiach wychowawczych;
3) który nie ma opłaconych składek rocznych;
4) który stwarza na zbiórkach zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

§ 4
1. Na biwakach i koloniach kadra ma prawo do zarekwirowania niebezpiecznych narzędzi, sprzętu elektronicznego i dużego nadmiaru słodyczy.
2. Kadra nie bierze odpowiedzialności za zarekwirowane przedmioty.

§ 5
1. Zmian w regulaminie dokonuje drużynowy.
2. Interpretacji regulaminu dokonuje drużynowy.