ZHR

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.
Geneza ZHR
Misja i wizja ZHR

Piony

ZHR dzieli się na trzy organizacje – dla dziewcząt, dla chłopców i dla rodziców.
Dzieci w wieku 6-10 lat należą do gromad zuchowych, dziewczynki i chłopcy od 11 roku życia należą do drużyn harcerek i harcerzy, a 15-latki i starsi do drużyn wędrowniczek i wędrowników lub dalej do drużyn harcerzy (w zależności od wielkości środowiska).
Rodzice mogą należeć do Kół Przyjaciół Harcerstwa – kręgów zrzeszających tych, którzy chcą pomóc ZHR-owi jako Członkowie Współdziałający.