8 Szczecińska Gromada Zuchów „Iskra” powstała 11 listopada 2001 r. z przekształcenia 8 SDH „Iskra” w gromadę zuchową. Od początku aż do 2008 roku jej Drużynowym był dh Paweł Szulerecki. 30.11.2009 funkcję drużynowego przejął ćw. Jakub Borkowski. Nazwa gromady została zmieniona na „Rycerze Iskry”. W 2010 roku zdobyliśmy imię Zawiszaków. W 2012 roku nasza działalność została zawieszona na trzy lata i od 2015 roku działamy nowym składem.
Gromada należy do Szczecińskiego Hufca Harcerzy „Rój”.

godło Rycerzy Iskry