Panie Boże miej mnie
W swojej opiece zawsze,
Kiedy bawię się, śpiewam,
Nawet wtedy, kiedy klaszczę.

Pomóż mi być dobrym zuchem,
Pomóż dobrze służyć Polsce.
Wiem, że niełatwa to jest rzecz,
Ale obiecuję, że postaram się.