Wódz:
ćw. Igor Janik – absolwent Kursu Przybocznych Zuchów „Strzały X” i Kursu Wodzów Zuchów „Przeprawa”

PO Przyboczny:
Jakub Włodarz- były drużynowy Polickiej gromady zuchów, zuchmistrz, były instruktor ZHR