Co dalej w gromadzie?

Początek nowego roku — nowa kadra!

Od nowego roku gromadę będzie prowadził nowy wódz — druh Damian Brodowicz. Więcej o kadrze na końcu tej informacji.

  1. Zebranie z rodzicami odbędzie się we wtorek 6.09.2022 r. o 18:30 w oratorium salezjańskim przy ul. Lwowskiej/Krakowskiej (obok kościoła). Na zebraniu będą omówione plany na nowy rok oraz zostanie zaprezentowana kadra.
  2. Pierwsza zbiórka (jeszcze ze starym wodzem — druhem Igorem) odbędzie się w poniedziałek 19.09.2022 r. od 17:30 do 19:30 w oratorium salezjańskim przy ul. Lwowskiej/Krakowskiej (spotykamy się przed wejściem, obok kościoła).
  3. Oficjalne przekazanie gromady i pożegnanie druha Igora odbędzie się na zbiórce szczepu 1.10.2022 r. Szczegóły zostaną przekazane później.

Nową kadrę gromady będą tworzyli:
druh Damian Brodowicz — wódz; w harcerstwie od 2001 roku, od 2008 roku był przybocznym druha Jakuba Borkowskiego (wódz w latach 2008-2012 i 2015-2016), przez kilka lat wspólnie prowadzili gromadę i organizowali kolonie. W tym roku wrócił do ZHR po kilkuletniej przerwie;
druh Jakub Kryzan i druh Jonasz Klek — opiekunowie szóstek (młodsi pomocnicy kadry); 15-latkowie, mają doświadczenie zuchowe i kolonijne.