NAGRODY, PUNKTACJA I ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI

Dzień dobry,

1. Podajemy do wiadomości nagrody i sprawności, które będzie można odebrać osobiście od druha Kacpra, lub w szczególnych przypadkach wyślemy Państwu pocztą:

Wojciech Adamczak – spork, sprawności ‚Bajtek’ i ‚Łamigłowa’
Nikodem Biniek – pierścień najlepszego zucha roku (za 1. miejsce w punktacji rocznej), sprawności ‚Bajtek’ i ‚Bajarz’
Mateusz Klek – zuchowa książeczka sprawności, sprawność ‚Przyjaciel książki’
Wojciech Kołakowski – sprawności ‚Malarz’ i ‚Sobieradek’
Jakub Korzan – sprawność ‚Eskulap’
Lucjan Martyński – sprawność ‚Bajarz’
Michał Nesterowicz – sprawności ‚Bajtek’, ‚Łamigłowa’, ‚Bajarz’ i ‚Piłkarz’
Jakub Nowakowski – sprawność ‚Sobieradek’
Stanisław Nowakowski – sprawność ‚Sobieradek’
Wiktor Sielicki – sprawności ‚Bajtek’ i Łamigłowa’
Jakub Stworzyjanek – sprawności ‚Łamigłowa’ i ‚Bajarz’
Cyprian Włodarz – spork, sprawności ‚Bajtek’ i ‚Bajarz’

2. Dodatkowo podajemy wyniki punktacji rocznej na dzień 4.07, czyli tuż po końcu roku zuchowego:


Gratulujemy Nikodemowi, który dostanie w nagrodę pierścień najlepszego zucha roku 2020 – taki, jak mają prawdziwi druhowie.

Oceniane były: obecność, zachowanie i zaangażowanie na zbiórkach oraz zdobyte gwiazdki, sprawności i plakietki.

3. W związku z zapytaniami zuchów, o możliwość dalszego zdobywania sprawności z rodzicami, informujemy, jak będzie to wyglądać >>TUTAJ DOSTĘPNE WSZYSTKIE KARTY SPRAWNOŚCI<<:

Tryb zdobywania sprawności:
Zuch >>drukuje kartę sprawności<<, czyta dane wymaganie i razem z Rodzicem formułują zadanie, jakie spełni dane wymaganie (np. ‚Znam i codziennie stosuję zasady higieny’ – Sam dbam o to, by regularnie brać kąpiel myć zęby dwa razy dziennie, przez najbliższy tydzień rodzice ani razu nie musieli mi o tym przypominać.)
Zuch uczy się/robi coś, co jest wymagane w zadaniu
udowadnia Rodzicowi, że wykonał to zadanie (NIE MOŻNA ZALICZYĆ ZUCHOWI ZADANIA, BO ZROBIŁ COŚ ROK TEMU, ANI NAWET TYDZIEŃ TEMU – NIECH POKAŻE, ŻE POTRAFI ZROBIĆ TO DRUGI RAZ)
Rodzic podpisuje na karcie pole z zadaniem
Zuch koloruje podpisane pole z zadaniem na dany kolor
Po zdobyciu i pokolorowaniu wszystkich pól Rodzic wysyła druhowi zdjęcie pokolorowanej karty sprawności
Oryginały prosimy zachować i przekazać druhom przy najbliższej okazji.

Tryb zdobywania gwiazdek:
Zuch uczy się/robi coś, co jest wymagane w zadaniu
Udowadnia Rodzicowi, że wykonał to zadanie
→ Rodzic dzwoni do druha i mówi jak zuch wykonał zadanie
Jeśli druh akceptuje formę i wykonanie, Rodzic podpisuje na karcie pole z zadaniem
Zuch koloruje odpowiednie pole na dany kolor
Po zdobyciu i pokolorowaniu wszystkich pól Rodzic wysyła druhowi zdjęcie pokolorowanej karty na gwiazdkę.
Oryginały prosimy zachować i przekazać druhom przy najbliższej okazji.

Kontakt do druhów:
drużynowy – Kacper Borkowski tel. 690 006 947
przyboczny – Mateusz Nowakowski tel. 517 716 660

Wykorzystajmy czas, który dostaliśmy zamiast wyjazdu na kolonię. Zdobądźcie wszystkie możliwe sprawności!

PS.
Koniecznie je przyszyjcie do munduru!