HARMONOGRAM POWROTU

[AKTUALIZACJA] Szanowni Państwo,

Zachęcamy do lektury >>Uchwały Naczelnictwa ZHR nr 376_1<<. Dotyczy ona stopniowego przywracania bezpośrednich działań jednostek ZHR.

„Od 1 lipca 2020r. przywraca się możliwość podjęcia bezpośredniej działalności przez drużyny, gromady, zastępy i pozostałe jednostki terytorialne. Zasady prowadzenia działalności zostaną określone w terminie poprzedzającym podejmowanie bezpośredniej działalności przez jednostki.
(…)
Traci moc uchwała Naczelnictwa nr 373/4 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia okresu czasowego ograniczenia działań jednostek ZHR.”

Zachęcam do lektury nowej uchwały Naczelnictwa:
>>Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 378_1<<
„Naczelnictwo ZHR, biorąc pod uwagę kolejne zmiany w prawie, podjęło decyzję o zmianie terminu wznowienia bezpośrednich działań jednostek ZHR. Od 6 czerwca możliwe będzie prowadzenie zbiórek drużyn.”

W związku z tym zbiórki na discordzie zakończymy ostatnią zbiórką online w sobotę 6 czerwca. Następnie wznowimy konkursy – od poniedziałku 15 czerwca.
Natomiast w zamian za odwołaną kolonię, proponujemy trzy czerwcowe zbiórki: 13., 20. i 27.06 – druga z nich będzie dłuższa niż normalne. Zapraszamy już 13 czerwca do stałego miejsca zbiórek (plac zabaw przy parafii MBR – będziemy cały czas na dworze), o stałej godzinie – 10:00 – 12:00.

Zgodnie z uchwałą, prosimy pamiętać, aby zuchy miały ze sobą maseczki i specjalną zgodę (wydrukowaną i podpisaną) – wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecka w bezpośrednich spotkaniach organizowanych przez ZHR jest załącznikiem nr 1 do załączonej uchwały. Bez maseczki i zgody, nie będzie możliwe uczestnictwo zucha w zbiórce.

Kto może – zapraszamy na ostatnią zbiórkę na discordzie, a później mamy nadzieję w końcu zobaczyć wszystkich chłopców na czterech czerwcowych zbiórkach.

Planujemy również biwak zuchowy we wrześniu – informacje wkrótce.

Ponadto do 12 czerwca mają Państwo możliwość zaliczać zuchom zadania na sprawności. Odsyłam do pierwszego wpisu, gdzie wszystko jest wyjaśnione:
http://rycerze.szczepwatra.pl/2020/03/komunikat/

Pozdrawiamy,
Kadra Rycerzy Iskry