Materiały z zebrania

Zapraszamy do przejrzenia strony gromady i śledzenia facebookowej relacji – facebook.com/rycerzeiskry

Informator z harmonogramem zbiórek znajduje się w zakładce „pobieralnia”.
Przypominamy o konieczności uregulowania składek (http://rycerze.szczepwatra.pl/skladki/) i o zamawianiu umundurowania (http://rycerze.szczepwatra.pl/umundurowanie/).
Prosimy również o jak najszybsze doniesienie uzupełnionej karty zucha wraz ze zgodą rodzica (http://rycerze.szczepwatra.pl/pobieralnia/).