Ostatnie wiadomości

Informacje po zebraniu

Podczas zebrania omówiono nadchodzące zmiany i plan pracy na nadchodzący rok zuchowy, z uwagi na mój wyjazd poza szczecin gromadę przejmie druh Damian Brodowicz który wrócił do hacerstwa po kilkuletniej …